Whealth Fund

Gezonde mensen in een gezonde wereld. Dat beogen wij als internationaal investeringsfonds vanuit de waarde van gezondheid:

  • ‘Gezonde mensen’: ieder mens heeft relatief gelijke kansen om te kiezen voor de waarde van gezondheid. Gezondheid definiëren wij als het vermogen om eigen regie te voeren over een gezonde balans: mentaal (IQ), fysiek (FQ), emotioneel (EQ) en spiritueel (SQ) op korte en lange termijn. Deze definitie benadrukt de veerkracht van de mens en de potentie om gezond te worden en/of zich gezond te voelen, zelfs als er sprake is van ziekte.
  • ‘Gezonde wereld’: wereldwijd bestaat er een systeem dat ‘gezonde mensen’ centraal stelt met oog voor het ‘hier en nu’ en het ‘daar (elders in de wereld) en later (toekomstige generaties)’. Dit systeem stelt de waarde van gezondheid centraal.

Investeren vanuit en in de waarde van gezondheid

Wij zijn er voor investeerders die willen investeren omdat ze:

  • Het bevorderen van gezondheid in brede zin als drijfveer hebben voor hun investeringskeuzes of de bestaansbasis als organisatie.
  • Het Ethisch kompas ‘Gezonde mensen en een gezonde wereld’ onderschrijven.

Als Whealth Fund:

  • Investeren wij namens investeerders/gezondergevers.
  • Zorgen wij voor toegang tot een community van gelijkgestemden.

Contact

Wilt u meer informatie? Bel ons op +31 88 – 28 66 094 of vul het contactformulier in. Wij denken graag met u mee.