Whealth Fund

Gezonde mensen in een gezonde wereld. Dat beogen wij als internationaal investeringsfonds vanuit de waarde van gezondheid:

  • Gezonde mensen: ieder mens heeft relatief gelijke kansen om op een duurzame manier te kiezen voor gezondheid. Gezondheid wordt hierbij breder benaderd dan de afwezigheid van ziekte. Het gaat om aandacht voor het vermogen van een mens om nu en in de toekomst eigen regie te voeren over een gezonde balans: mentaal (IQ), fysiek (FQ), emotioneel (EQ) en spiritueel (SQ). Met een accent op veerkracht, aanpassingsvermogen en je gezond voelen ook als er sprake is van ziekte. Deze gezondheidsvisie sluit onder meer aan bij het concept ‘Positieve Gezondheid’.
  • Gezonde wereld: betreft samenlevingen wereldwijd en de planeet aarde. Het gaat om een duurzame balans tussen gezonde mensen, flora, fauna en natuurlijke hulpbronnen zoals bodem, water en lucht.

Investeren vanuit en in de waarde van gezondheid

Wij zijn er voor investeerders die willen investeren omdat ze:

  • Het bevorderen van gezondheid in brede zin als drijfveer hebben voor hun investeringskeuzes of de bestaansbasis als organisatie.
  • Het document ‘Gezonde mensen en een gezonde wereld. Verkenning van een ethisch kompas’ onderschrijven.

Als Whealth Fund:

  • Investeren wij namens investeerders/gezondergevers.
  • Zorgen wij voor toegang tot een community van gelijkgestemden.

Contact

Wilt u meer informatie? Bel ons op +31 (0)88 – 28 66 094 of vul het contactformulier in. Wij denken graag met u mee.